HOSTING SSD HÀNG CÔNG TY CHÍNH HÃNG:
- Plan Server US VIP 1: Disk 500 MB SSD, Băng thông Unlimited, giá 200k/năm
- Plan Server US VIP 2: Disk 1,5 GB SSD, Băng thông Unlimited, giá 40k/tháng (300k/năm)
- Plan Server US VIP 3: Disk 2 GB SSD, Băng thông Unlimited, Addon Domain Unlimited, Park Domain Unlimited, giá 50k/tháng (400k/năm)
- Plan Server US VIP 4: Disk 5 GB SSD, Băng thông Unlimited, Addon Domain Unlimited, Park Domain Unlimited, giá 80k/tháng (hoặc 600k/năm)
- Plan Server SING/HONGKONG/US/CANADA BUSINESS 1: Disk 10 GB SSD, Băng thông Unlimited, Addon Domain Unlimited, Park Domain Unlimited, giá 100k/tháng (1 triệu/năm)
- Plan Server SING/HONGKONG/US/CANADA BUSINESS 2: Disk Unlimited SSD, Băng thông Unlimited, Addon Domain Unlimited, Park Domain Unlimited, giá 200k/tháng (2 triệu/năm)
- Plan Server US/HÀ LAN/SING DIAMOND 1: Disk SSD Unlimited, Băng thông Unlimited, Park Domain Unlimited, giá 125k/tháng (1 triệu/năm)
- Plan Server US/HÀ LAN/SING DIAMOND 2: Disk SSD Unlimited, Băng thông Unlimited, Addon Domain Unlimited, Park Domain Unlimited, giá 225k/tháng (2 triệu/năm)
- Plan Server North America/Europe/Asia ULTIMATE 1: Disk SSD 100 GB, Băng thông Unlimited, Park Domain Unlimited giá 200k/tháng
- Plan Server North America/Europe/Asia ULTIMATE 2: Disk SSD Unlimited, Băng thông Unlimited, Addon Domain Unlimited, Park Domain Unlimited, giá 280k/tháng
- Plan Server North America/Europe/Asia ULTIMATE 3: Disk SSD Unlimited, Băng thông Unlimited, Addon Domain Unlimited, Park Domain Unlimited, x2 CPU, x2 RAM, giá 430k/tháng
- Plan Server North America/Europe/Asia GALAXY 1: Disk SSD 50 GB, Băng thông Unlimited, Addon Domain Unlimited, Park Domain Unlimited, x1 CPU + x1 RAM, giá 750k/tháng
- Plan Server North America/Europe/Asia GALAXY 2: Disk SSD 100 GB, Băng thông Unlimited, Addon Domain Unlimited, Park Domain Unlimited, x2 CPU + x2 RAM, giá 1 triệu/tháng
- Plan Server North America/Europe/Asia GALAXY 3: Disk SSD 200 GB, Băng thông Unlimited, Addon Domain Unlimited, Park Domain Unlimited, x2 CPU + x4 RAM, giá 1.250.000/tháng
- Plan Server VN 1A: Disk 1 GB SSD, Băng thông 10 GB, Addon domain: 2, giá 380k/năm
- Plan Server VN 2A: Disk 10 GB SSD, Băng thông 500 GB, Addon domain: 50, giá 550k/6 tháng
- Plan Server VN 3A: Disk 30 GB SSD, Băng thông 1000 GB, Addon domain: 100, giá 550k/3 tháng
- Plan Server VN 4A: Disk 90 GB SSD, Băng thông Unlimited, Addon domain: 150, giá 350k/tháng
- Plan Server VN 1B: Disk 600 MB SSD, Băng thông Unlimited, Addon domain: 0, Park domain: 2, giá 300k/6 tháng
- Plan Server VN 2B: Disk 1 GB SSD, Băng thông Unlimited, Addon domain: 1, Park domain: Unlimited, giá 250k/3 tháng
- Plan Server VN 3B: Disk 2 GB SSD, Băng thông Unlimited, Addon domain: 2, Park domain: Unlimited, giá 150k/tháng
- Plan Server VN 4B: Disk 4 GB SSD, Băng thông Unlimited, Addon domain: 3, Park domain: Unlimited, giá 300k/tháng
- Plan Server VN 5B: Disk 5 GB SSD, Băng thông Unlimited, Addon domain: 4, Park domain: Unlimited, giá 320k/tháng
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPS LINUX Ổ CỨNG SSD SERVER NORTH AMERICA/EUROPE HÀNG CÔNG TY CHÍNH HÃNG (Hỗ trợ cài NGINX tối ưu wordpress chịu online cao nếu anh em nào cần):
- Plan 1: Ram 1 GB, disk 20 GB SSD, băng thông unlimited, 1 cpu giá 80k/tháng
- Plan 2: Ram 2 GB, disk 20 GB SSD, băng thông unlimited, 1 cpu giá 100k/tháng
- Plan 3: Ram 2 GB, disk 20 GB SSD, băng thông unlimited, 2 cpu giá 200k/tháng
- Plan 4: Ram 4 GB, disk 40 GB SSD, băng thông unlimited, 2 cpu giá 300k/tháng
- Plan 5: Ram 8 GB, disk 40 GB SSD, băng thông unlimited, 2 cpu giá 400k/tháng
- Plan 6: Ram 8 GB, disk 80 GB SSD, băng thông unlimited, 4 cpu giá 600k/tháng
- Plan 7: Ram 8 GB, disk 100 GB SSD, băng thông unlimited, 4 cpu giá 900k/tháng
- Plan 8: Ram 20 GB, disk 90 GB SSD, băng thông unlimited, 6 cpu giá 1,1 triệu/tháng
- Plan 9: Ram 20 GB, disk 90 GB SSD, băng thông unlimited, 7 cpu giá 1,2 triệu/tháng
- Plan 10: Ram 20 GB, disk 90 GB SSD, băng thông unlimited, 8 cpu giá 1,3 triệu/tháng
- Plan 11: Ram 20 GB, disk 90 GB SSD, băng thông unlimited, 9 cpu giá 1,4 triệu/tháng
- Plan 12: Ram 20 GB, disk 90 GB SSD, băng thông unlimited, 10 cpu giá 1,5 triệu/tháng

VPS LINUX Ổ CỨNG SSD SERVER VN HÀNG CÔNG TY CHÍNH HÃNG (Hỗ trợ cài NGINX tối ưu wordpress chịu online cao nếu anh em nào cần):
- Plan 1: Ram 1 GB, disk 50 GB SSD, băng thông unlimited, 1 cpu giá 120k/tháng
- Plan 2: Ram 2 GB, disk 50 GB SSD, băng thông unlimited, 2 cpu giá 280k/tháng
- Plan 3: Ram 6 GB, disk 50 GB SSD, băng thông unlimited, 2 cpu giá 480k/tháng
- Plan 4: Ram 8 GB, disk 50 GB SSD, băng thông unlimited, 4 cpu giá 780k/tháng
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOMAIN:
- Tên miền giá rẻ com, net, org, biz, info, us, mobi,... giá 60k/năm
mua số lượng lớn giá còn 50k/domain